Política de qualitat

La Política de Qualitat de BSV ELECTRONIC, S.L. és el marc per establir els objectius de millora del Sistema de Gestió de Qualitat i s’estructura en els següents punts:

 1. Compliment del termini de lliurament del producte o del temps de resposta a qualsevol consulta per part del client, incloent la negociació amb els proveïdors.
 2. Absència d’incidències en el producte, tant comprat com fabricat.
 3. Facilitat d’ús, configuració i instal·lació del producte subministrat.
 4. Competitivitat en preus en el sector. Tant en la tarifa de venda com en el cost de compra.
 5. Cobrament de la totalitat de vendes efectuades.
 6. Personalització del producte i adaptació al client.
 7. Millora tecnològica contínua, cobrint les prestacions demandades, la fiabilitat del producte i les novetats del sector.
 8. Claredat en l’etiquetat i la composició del producte.
 9. Control documental del producte i de la seva traçabilitat.
 10. Informació completa i ràpida al client.
 11. Coneixement específic del seu lloc de feina, cada persona de l’empresa.
 12. Millora contínua dels processos, paràmetres i indicadors de qualitat.
 13. Compliment de la legislació aplicable.