Sol·licitud de reparació

SOL·LICITA LA REPARACIÓ D'UN EQUIP

Descàrrega el formulari de sol·licitud de reparació d’equips (RMA) i segueix el procediment indicat per formalitzar l’enviament de l’equip.

Sol·licitud de reparació

SOL·LICITA LA REPARACIÓ D'UN EQUIP

Descàrrega el formulari de sol·licitud de reparació d’equips (RMA) i segueix el procediment indicat per formalitzar l’enviament de l’equip.

Mapa de SATs

Troba el teu SAT
més proper

Contacte per skype

Horari d'oficina

Dilluns a Dijous de 8-13:30h i de 15-18h
Divendres de 7-15h

Contacte per skype

Horari d'oficina

Dilluns a Dijous de 8-13:30h i de 15-18h
Divendres de 7-15h

FAQs

Troba les respostes a les principals FAQ sobre els equips.

A l’excessiva presència d’ions metàl·lics, els quals s’acoloreixen en afegir el desinfectant. S’ha de controlar el pH, ajustant-lo entre 7,2 i 7,8. Realitzar una supercloración i raspallar parets i fons de la piscina.

A l’excessiva presència de clor combinat, és a dir, cloraminas i matèria orgànica. S’ha d’ajustar el pH entre 7,2 i 7,8, mesurar el clor lliure (mètode DPD) i realitzar una cloració de xoc.

No, no es perd el clor. Si el filtre està brut, és a dir, té un alt contingut de matèria orgànica disminuirà la quantitat de clor en passar pel filtre ja que el clor reacciona amb la matèria orgànica present al filtre.

S’ha de controlar el clor lliure (mètode DPD) i el pH per a observar si els valors són els establerts en la legislació. S’han de corregir si són diferents als establerts.

A una aigua dura i a un pH alt, amb el qual la calç es fa visible i precipita. S’ha de realitzar una floculació. Es para el filtre i es deixa que sedimenti els sòlids de la piscina. Després de 24 hores es passa el netejafons. S’haurà d’ajustar el pH entre 7,2 i 7,8 i seguir amb el tractament habitual.

La quantitat d’algicida és insuficient, i/o pot ser excessiva la quantitat de nutrients (fosfats) que faciliten el creixement d’algues. S’ha de netejar a contra corrent el filtre i eliminar les algues amb un raspallat, seguidament s’ha d’ajustar el valor de pH i realitzar un tractament de xoc. S’ha d’incorporar floculant i es filtrarà durant dos dies. A continuació s’addicionarà una quantitat doble de algicida.

Una alcalinitat superior a 225 mg/l dificultarà l’estabilitat del pH i produirà corrosió en les instal·lacions. L’aigua adquirirà un to verd que causarà irritacions als ulls. Per solucionar-ho haurà d’afegir àcid clorhídric o bisulfit sòdic.

Una alcalinitat inferior a 75 mg/l dificulta l’estabilitat del pH. Es produeix per les característiques de l’aigua d’aportació o ompliment i per les addicions de producte químic. Per resoldre el problema s’afegirà a l’aigua de la piscina bicarbonat sòdic o carbonat sòdic.

Solució de problemes

Descobreix com solucionar els teus problemes amb els equips de la forma més pràctica.

Revisar nivell de sal i introduir si és necessari. La sal recomanada per piscina privada és 4 g/l i per piscina comercial pública 5 g/l.

Revisar que no hi hagin incrustacions calcàries, si és així, netejar cèl·lula.

Comprovar les hores de funcionament. Si supera les ¾ parts de la vida útil, haurà de plantejar substituir-la.

Hi ha massa sal a l’aigua. No influeix en el funcionament ni en la vida útil de la cèl·lula.

L’equip s’ha posat en mode neteja per optimitzar la cèl·lula. No cal fer res. Quan acabi el cicle, tornarà al funcionament normal establert.

L’equip té excés de temperatura a l’interior. Quan la temperatura baixi, automàticament tornarà al seu funcionament normal. Intentar col·locar l’equip en zones ventilades o amb corrent d’aire.

El valor de la temperatura de l’aigua està per sota de 15°. Si es vol, es pot parar l’equip i utilitzar un mode d’hibernació perquè la cèl·lula no es desgasti.

Pot deure’s al fet que no hi hagi circulació d’aigua pel vas o a un excés de gas en la cèl·lula electrolítica. Pot estar produït perquè la bomba s’hagi parat. Revisar instal·lació.

Pot deure’s també al fet que el cable blanc no estigui ben col·locat tant en la cèl·lula com en l’equip. També pot deure’s al fet que el sensor té incrustacions. Per això, netejar la cèl·lula i tornar a comprovar.

Si la cèl·lula està esgotada, també pot donar aquesta alarma. Revisar que no hagi arribat al final de la seva vida útil.

Comprovar que no està activada la funció “FLOW SWITCH” en el menú de configuració.

Revisar que la cèl·lula està ben connectada tant a l’interior de l’equip com en la pròpia cèl·lula.

També revisar que existeixi tant circulació d’aigua com la concentració de sal recomanada (4 g/l).

També pot donar-se el cas que la cèl·lula està esgotada. Revisar que no hagi arribat al final de la seva vida útil.

Pot deure’s a una mala connexió de la cèl·lula o que tingui algun cos metàl·lic a l’interior. Una calcificació extrema també pot causar un curtcircuit.

Aquesta alarma és deu a què el valor de Redox ha estat sense moure’s durant 2 hores. L’equip interpreta que hi ha un problema a la sonda, que estigui mal connectada o esgotada. També pot ser que existeixi un problema a l’aigua. En aquest cas, s’haurà d’analitzar i corregir els valors que estiguin incorrectes.

Aquesta alarma és deu a què el valor de pH ha estat sense moure’s durant 2 hores. L’equip interpreta que hi ha un problema a la sonda, que estigui mal connectada o esgotada. També pot ser que el bidó d’àcid estigui buit. Aquesta alarma es reinicialitza prement OK.